Befolkningsnedgangen snus av næringslivet

Befolkningsnedgangen i Sør-Varanger kommune burde ikke komme som et sjokk. Vi vil oppleve større nedgang hvis det ikke tas grep nå. Og den eneste løsningen som er bærekraftig er en satsing på næringslivet og private arbeidsplasser. Da er det treffende at det er kommet en politisk konflikt om opprettelsen av et senter mot arbeidslivskriminalitet i …

Befolkningsnedgangen snus av næringslivet Les mer »