Ungdommens brøl

Stortingsvalgkampen er snudd på hodet. FNs «kode rød»-melding har gjort klima og miljø til den viktigste saken særlig for ungdom. Til og med skatteregimet for olje- og gassnæringen er endret, dog i mindre grad, men endret. Dette gjør fremtiden vanskelig å spå, men det er tydelig at rammevilkårene for næringslivet vil bli endret i en grønnere retning uavhengig av regjeringsalternativet. Dette er ungdommens brøl.

Da man spurte velgerne hva som var den viktigste saken for de i april var de fem viktigste sakene sosiale forskjeller i samfunnet, helse, skatter og avgifter, miljø og skole og utdanning. Da samme spørsmålet ble stilt i august rykket miljø opp på andre plass. Når man ser på viktige saker i aldersgruppene så er polariseringen tydelig. 42 % i aldersgruppen 18-29 sier at miljø er viktigst, blant aldersgruppen 60+ er svaret 19 %. Hvorfor er dette viktig for en næringsforening?

For å forstå rammevilkårene til næringslivet må man forstå tiden man lever i. Når unge er så tydelig på at klima og miljø er en veldig viktig sak, så vil dette få betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kjøp og salg av klimakvoter, og økt pris på klimakvoter vil påvirke små og mellomstore bedrifter. Det vil bli dyrere å slippe ut klimagasser. Klimagassutslipp vil i tillegg til en moralsk forpliktelse, være en betydelig bedriftsøkonomisk beslutning. Skal man investere i ny teknologi og dyrere og grønnere råvarer? Eller skal man fortsette som før?

Ungdommen er tydelig, og ungdommen er samfunnets brøl. Det er ungdommen som skal være de fremtidige arbeidstakerne og bedriftslederne, de vil sette andre krav til sin arbeidshverdag og til det sosiale ansvaret bedrifter tar. Noe vil være utfordrende, men endringer har man alltid måtte forholde seg til. Undertegnede vil følge en konstruktiv linje i samråd med styret. Vekst er essensielt viktig for utvikling, men hvilke rammevilkår skal det være for veksten?

Kirkenes Næringsforening skal være en partipolitisk nøytral forening. Det betyr ikke at vi skal være utydelig. Det er innlysende at det er næringslivets vekst som fører til veksten i offentlige budsjetter. Og det er innlysende at de rammevilkårene som settes lokalt, regionalt og nasjonalt har en betydning for den økonomiske veksten.

I mine samtaler med medlemmene i Kirkenes Næringsforening så har det kommet frem bekymringer om det er nok politisk forståelse for hva næringslivet egentlig gjør. Forstår politikere at det er næringslivet som finansierer offentlig sektor? Eller faller pengene ned fra himmelen? Det er bekymringer for kraftsituasjonen i Øst-Finnmark. For holdningene til mineralindustrien og havbruksnæringen. Og mange av disse beslutningene tas lokalt. Det er lokalpolitikere som kan sette stopper for prosjekter med et enkelt nei.

Fakta og kunnskap må være ledende for politiske beslutninger. Fakta om påvirkningen på klimaet og miljøet. Fakta om hvilken infrastruktur næringslivet trenger både for økonomisk vekst, men også for å møte en grønne fremtid. Og fakta og kunnskap som vi kan dele med de som skal overta bedriftene. Det er ungdommen som er fremtiden, og det er deres tanker og meninger som vil være styrende. Et samfunn som ikke er basert på kunnskap og fakta, er et samfunn basert på følelser. Og følelser er uforutsigbar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *