Search
Search
Meny
fagråd for finland

Internasjonal satsing - sammen!

Verden er i endring, det er også næringslivet.

Fagråd for Finland

Fagråd for Finland skal være inngangsporten til en ny internasjonal satsing i Kirkenes. Sammen med sterke partnere vil medlemmer i Kirkenes Næringsforening få tilgang på nettverk og en kraftig internasjonalisering. Finland ser mot Norge, og vi må se mot vårt naboland Finland. 

I en endret verden vil Finland bli en enda sterkere og viktigere partner for Norge. Finland som NATO-medlem kan bety nye muligheter og et nytt syn på Nord-Norge og Øst-Finnmark. I en ny verden må Sør-Varanger være klar for å gripe mulighetene som vil komme. 


I dag samarbeider reiselivsnæringen tett med Finske partnere, og mulighetene er åpen for flere næringer og bedrifter. Fagråd for Finland skal være døråpneren og skal peke ut en ny internasjonal kurs.

Arbeidsutvalget i fagråd for Finland
Bror Jonny Bergman
Leder fagråd for Finland
Terje Jørgensen
Medlem
Jan Kåre Sivertsen
Medlem
HSSV

Handels- og servicenæringen

Målet med handels- og serviceforeningen Sør-Varanger (HSSV) er å styrke lønnsomhet og konkurransekraft for lokale virksomheter.  Bidra til at Sør-Varanger fremstår som den dedikerte handelsbyen i regionen, herunder målrettet innsats mot både russisk og finsk marked, i tillegg til å tilrettelegge for økt handel mot omkringliggende kommuner.
Les mer om HSSV