Search
Search
Meny
Pause Play Left Left
Fagråd

Fagrådene samler bransjene

Vi er sterkere sammen

Nettverk og samspill

Nettverk og samspill

Kirkenes Næringsforening sikrer deg de viktigste møteplassene og et bredt nettverk.

Les mer her om nettverk og samspill

Fagråd

Våre fagråd sikrer at bransjen sin mening blir fremmet. Det er mye som samler hele næringslivet, men gjennom fagrådene får man diskutert og kan finne løsninger på muligheter og utfordringer som er spesifikk for din bransje.
Kirkenes Næringsforening har i dag tre fagråd

Handels- og serviceforeningen Sør-Varanger er en del av Kirkenes Næringsforening, med et eget styre, og jobber for å fremme handelsstands mening. 

Fagråd for bygg og anlegg skal sikre at bransjen blir større og sterkere i Sør-Varanger. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største bransjene i Nord-Norge. 

Fagråd for Finland skal se mot Finland og være en kraft i en ny internasjonal satsing.

Styret i Kirkenes Næringsforening har også vedtatt å opprette et fagråd for eiendom og fagråd for maritim sektor. Det vil også bli opprettet flere fagråd i fremtiden for å sikre medlemmenes interesser. 
 
HSSV

Handels- og serviceforeningen

Målet med handels- og serviceforeningen Sør-Varanger (HSSV) er å styrke lønnsomhet og konkurransekraft for lokale virksomheter.  Bidra til at Sør-Varanger fremstår som den dedikerte handelsbyen i regionen, herunder målrettet innsats mot både russisk og finsk marked, i tillegg til å tilrettelegge for økt handel mot omkringliggende kommuner.
Les mer om handels- og serviceforeningen
fagråd bygg og anlegg

Fagråd for bygg og anlegg

Fagråd for bygg og anlegg skal sikre at bransjen blir større og sterkere i Sør-Varanger. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største bransjene i Nord-Norge. 
les mer om fagråd for bygg og anlegg
fagråd for finland

Fagråd for Finland

Fagråd for Finland skal samle en internasjonal satsing mot en nabo som blir enda viktigere for Norge. Vi skal gripe muligheten sammen!
Les mer om Fagråd for Finland