Search
Search
Meny
Pause Play Left Left
fagråd for bygg og anlegg

Fagråd for bygg og anlegg

Bransjen skal bli større og sterkere

fagråd

Våre fagråd

Våre fagråd sikrer at bransjen sin stemme blir hørt.

Les mer om fagrådene

Fagråd for bygg og anlegg

Fagråd for bygg og anlegg jobber for interessene for en av de største næringene i Nord-Norge.

Fagråd for bygg og anlegg jobber for at bransjen i Sør-Varanger skal vinne store kontakter lokalt, regionalt og nasjonalt. At det fremmes innovasjon og samarbeid i bransjen. Og ikke minst at det legges til rette for vekst for bransjen.

 

Det er særlig viktig at det er gode arealplaner og ledige tomter både til næring og bolig.  Et godt samspill med Sør-Varanger kommune skaper vekst.

Arbeidsutvalget i fagråd for bygg og anlegg
Fred Fiskebeck
Medlem
responsibility Fiskebeck Handverk AS
Svein Sundquist
medlem
responsibility Sundquist AS
Gaute Wiik
Medlem
responsibility Kirkenes Trelast AS
Ådne Jenssen
Haneseth Kirkenes AS
responsibility Medlem
hssv

Handels- og servicenæringen

Målet med handels- og serviceforeningen Sør-Varanger (HSSV) er å styrke lønnsomhet og konkurransekraft for lokale virksomheter.  Bidra til at Sør-Varanger fremstår som den dedikerte handelsbyen i regionen, herunder målrettet innsats mot både russisk og finsk marked, i tillegg til å tilrettelegge for økt handel mot omkringliggende kommuner.
Les mer om HSSV