Search
Search
Meny
årsmøte knf

Årsmøte 7.juni - sakspapirer

13. mai 2022
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Stemmerett ved årsmøtet har fremmøtte medlemmer. (Jfr. §2) 
I årsmøtet kan bare de saker behandles som er nevnt i innkallingen. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må skriftlig meldes til styret senest to uker før annonsert tidspunkt for årsmøtet. Les vedtektene om årsmøtet på denne lenken.
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjør Kirkeneskortet
Årsmøtet gjennomføres 7.juni fra klokken 18.00 på Thon Hotel Kirkenes. Husk å meld deg på! påmelding gjennom denne lenken.

Styret har i møte 12.mai kommet med følgende innstilling til årsmøtet. Valgkomiteen vil komme med egen innstilling til årsmøtet. 

13/22: Årsmøtesaker for ordinært årsmøte 7.juni 2022.

Vedtak:
 
  1. Årsmøtet settes til 7.juni klokken 18.00 på Thon Hotel.
  2. Thor Morten Bråteng innstilles som møteleder. Daglig leder vil være sekretær.
  3. Årsberetningen godkjennes og sendes årsmøtet for endelig behandling.
  4. Resultatregnskap for 2021 godkjennes og sendes årsmøtet for endelig behandling.
  5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll gjøres i årsmøtet.

Vedlegg:
  1. Årsberetningen.
  2. Resultatregnskap for 2021

Enstemmig vedtatt

Her er alle dokumentene du trenger til årsmøtet:

 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT