Search
Search
Meny
Thumbnail

Årsmøte i Kirkenes Næringsforening

26. juni 2023

STYRET I KIRKENES NÆRINGSFORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN

Mandag 26. juni kl. 18.00, Scandic hotell, Kirkenes

artikkelen fortsetter under annonsen
Kjør Kirkeneskortet

Sakspapirene vil bli sendt senest en uke før årsmøte.  Årsmøte agenda:  1. Valg av møteleder.  2. Godkjenning av møteinnkallingen.  3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.  4. Styrets årsberetning.  5. Resultatregnskap for foreningen.  6. Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt årsmøtet.  7. Valg (alle styremedlemmer er valgt for 2 år og er ikke på valg i 2023).  Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det. 

Ingen i styret er på valg i 2023. De er valgt for to år.  

Stemmerett ved årsmøtet har fremmøtte medlemmer. (Jfr. §2)   

Med vennlig hilsen,

Styret i Kirkenes Næringsforening ved styreleder Thor Morten Bråteng

Påmelding

Årsberetning
Årsregnskap

Nyheter
facebook

SISTE NYTT