Search
Search
Meny
bio snekker

Bedriftsintern opplæring kuttes med 12 millioner. Bruker lokalt næringsliv denne ordningen i Finnmark?

10. mai 2022
Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter den søkbare tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BiO) som har små og mellomstore bedrifter i Troms og Finnmark som målgruppe. Nå vil de ha din mening! Innspillfrist: 20. mai.
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
Hva er din mening om bedriftsintern opplæring (BIO). Bruker lokalt næringsliv det?

Troms og Finnmark får ikke lengre tilført ekstra koronamidler via BiO-ordningen og vil i 2022 kun ha ca. 2,5 mill. kr til fordeling, noe som er en nedgang på nesten 12 mill. kr fra i fjor. Grunnet dette vurderer fylkeskommunen å endre hvordan midlene forvaltes. Fylkeskommunen ønsker å høre næringslivets mening og inviterer næringshager, næringsforeninger, bedrifter som har benyttet seg av ordningen, m.fl. til å uttale seg om følgende tre alternativer for forvaltning av BiO 2022:
 
  1. Midler til bedriftsintern opplæring 2022 utlyses som en søkbar tilskuddsordning for små og mellomstore bedrifter i Troms og Finnmark, på samme måte som i 2021. En slik løsning vil kreve strengere tolkning av retningslinjene enn tidligere, da det høyst sannsynlig vil være mange bedrifter som søker på lite midler. Tilskuddsordningen vil også stenge raskt, da man vil tildele midler til tilskuddspotten er tom.
 
  1. Midler til bedriftsintern opplæring kanaliseres ut til næringslivet via ett eller flere eksisterende tiltak i fylkeskommunal regi:
- Prosjekt Næringsrettet opplæring.
- Regional- og distriktspolitiske virkemidler.
Tiltakene som velges må være i tråd med BiO-ordningens retningslinjer.
 
  1. Midler til bedriftsintern opplæring kanaliseres ut til næringslivet via nye kompetansetiltak rigget mot små og mellomstore bedrifters behov, og i tråd med BiO-ordningens formål og prioriteringer. I 2022 prioriteres følgende bransjer: Reiseliv, lokalmatprodusenter og kreative næringer. Tiltakene utvikles og igangsettes i samarbeid mellom fylkeskommunen og aktuelle aktører.
 
 Innspill gis raskt og enkelt via denne linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtucdy5AbPR69TN6riK-P1HYRBW8JHNY-ctqL7yWg27WzXyg/viewform?usp=sf_link
 
Innspillfrist: 20. mai.
 
På bakgrunn av innkomne innspill vil fylkesråd for kunnskap og integrering vedta prosedyrer for forvaltning av BiO 2022.
 
For mer informasjon om BiO-ordninger, se her: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/
 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT