Search
Search
Meny
grgr
Befolkningsnedgangen snus av næringslivet

Befolkningsnedgangen snus av næringslivet

31. august 2021
Befolkningsnedgangen i Sør-Varanger kommune burde ikke komme som et sjokk. Vi vil oppleve større nedgang hvis det ikke tas grep nå. Og den eneste løsningen som er bærekraftig er en satsing på næringslivet og private arbeidsplasser. Da er det treffende at det er kommet en politisk konflikt om opprettelsen av et senter mot arbeidslivskriminalitet i Alta kommune. Et nytt politisk kretsmesterskap i å tiltrekke seg offentlige arbeidsplasser.
artikkelen fortsetter under annonsen
Bli medlem
Finnmark har i dag en stor andel arbeidstakere i offentlig sektor. I Norge jobber 1/3 av alle arbeidstakere i offentlig sektor. Om det er for mye eller for lite er et politisk spørsmål, men de som betaler for de velferdstjenestene vi har i dag er det private næringslivet. For å si det enkelt: Pengene må inn, før de kan gå ut. Og Norge står foran en stor økonomisk utfordring samtidig som nasjonen skal løse klimakrisa.

Statens inntekter går ned. Oljeinntektene har gjort oss rike, og gitt oss velferdstjenester som andre land bare kan drømme om. 14 % av statens inntekter kommer fra oljenæringen alene. Tallet er 154 milliarder kroner i netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. For å sette dette i perspektiv så bruker Norge 64 milliarder kroner på forsvar og 80 milliarder kroner på samferdsel. I fremtiden vil vi ikke krangle over hvor 20 statlige arbeidsplasser skal ligge, vi blir å krangle over hvor man skal kutte 20 statlige arbeidsplasser.

Og ja, dette er ikke svart/hvitt. Det er viktig å ha offentlige institusjoner i nærheten av befolkningen, men ikke til hvilken som helst pris. I Sør-Varanger er det for eksempel helt naturlig at flest mulig offentlige institusjoner i tilknytning til Russland er nettopp i Sør-Varanger. Norge har én grense til Russland, og den ligger på Storskog. Det er derimot ikke mangel på offentlige arbeidsplasser i Sør-Varanger kommune, det er en mangel på private arbeidsplasser.

Stresstesten til næringslivet og Sør-Varanger kommune er hva vi skal gjøre hvis det kommer store investeringer som krever store næringsarealer? Hvordan skal vi sikre at dispensasjoner fører til lik konkurranse for næringslivet? Hvordan kan reguleringer motivere og tiltrekke seg investeringer? Er det lett å være gründer i vår kommune?

Dette er ikke spørsmål Sør-Varanger kommune skal svare på alene, eller som det skal forventes at Sør-Varanger kommune tar hele regningen på. Det er viktig at næringslivet samler seg om de gode løsningene, og noen ganger aksepterer at løsningen ikke er optimal, men god nok.

Kirkenes Næringsforening skal være en konstruktiv bidragsyter. I Sør-Varanger sitter vi alle i samme båt, og har ungene i de samme barnehagene og skolene uansett om man jobber i kommunen eller det private næringslivet. Det er kun sammen at vi kan skape en fremtid basert på befolkningsvekst og optimisme. Og befolkningsveksten kommer gjennom et blomstrende næringsliv.
Nyheter
facebook

SISTE NYTT