Search
Search
Meny
økonomisk pakke til øst-finnmark

Dette er pakken fra regjeringen til bedrifter som blir berørt av sanksjonene

25. mars 2022
Regjeringen la 18.mars frem en kompensasjonspakke til bedrifter i Øst-Finnmark som blir berørt av sanksjonene. Disse tiltakene er ikke trådd i kraft ennå siden saken må fremmes til Stortinget. Kirkenes Næringsforening i samarbeid med blant annet Orinor AS og Sør-Varanger utvikling jobber med å sikre at disse tiltakene treffer. 
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
Pakken til Øst-Finnmark består av:

Distriktsrettede virkemidler

Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer på eksisterende distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene. Midlene skal også kunne gå til tiltak for kompetanseutvikling. Midlene kan raskt settes ut i live lokalt.

Støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark

Regjeringen vil etablere en støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland. Det tas forbehold om at det må avklares nærmere om dette er statsstøtterettslig mulig.

Lånegarantiordning

Regjeringen vil opprette en lånegarantiordning under Eksfin for bedrifter i Øst-Finnmark som står overfor likviditetsmangel som følge av de restriktive tiltakene. Dette har vært et ønske fra næringslivet i Øst-Finnmark. Regelverket vil ta utgangspunkt i ordningen som ble laget under pandemien og utformes i tråd med statsstøtteregelverket som EU-kommisjonen har foreslått i forbindelse med Ukraina-krisen.

Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge

Lavrisikolån forvaltet av Innovasjon Norge brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger og driftsutstyr, inkludert fiskefartøyer og investeringer i landbruket. En økning av årets utlånsramme med en halv milliard kroner, fra 2,5 mrd. til 3,0 mrd, er et godt tiltak for å bistå næringene som er hardt rammet av krisen. Den utvidede lånerammen skal rettes mot bedrifter i Øst-Finnmark.
Nyheter
facebook

SISTE NYTT