Search
Search
Meny
Fagråd Finland
Fagråd for Finland skal samle lokalt næringsliv sin internasjonale satsing mot Finland

Fagråd Finland - internasjonal satsing i en verden i endring

21. november 2022 | Skrevet av : Magnus Mæland
Verden er i endring, og næringslivet må tenke nytt. Inflasjon, høyere rente, endret demografi. energikrise, krig i Europa, økt fokus på sjølforsyning og råvaremangel er noen av stikkordene i det nye Europa. 
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
Alle ser mot Finland, men hvordan? Lokalt næringsliv i Sør-Varanger samler seg i fagråd for Finland for å være en sterkere stemme og samarbeide bedre om felles satsinger. Det store spørsmålet Fagråd for Finland har spurt seg er hvordan en felles satsing kan se ut, og er det en interesse i lokalt næringsliv for en ytterligere satsing?

Nå samler vi inn informasjon. Din bedrift kan svare på denne undersøkelsen slik at vi får oversikt over hva dere gjør i dag, og hva dere kanskje ønsker å gjøre i fremtiden. Arbeidsutvalget i Fagråd for Finland vil etter informasjonsinnhentingen planlegge et felles møte og gi forslag på hva man kan gjøre strategisk fremover.

Les om fagråd for Finland her.

Mange i lokalt næringsliv har allerede godt samarbeid. Neiden Fjellstue har Neiden-elva som fordel, og jobber aktiv i det finske markedet. Daglig leder for Neiden Fjellstue, Jan Kåre Sivertsen, bor selv i Finland og kjenner reiselivsmarkedet godt. Finland har en sterk internasjonalisering mot andre markeder og ønsker mer aktivitet mot Norge, er hans budskap.

Hva vil skje med svensk og finsk NATO-medlemsskap? Hvilken betydning får dette for forsvarets investeringer og hva vil dette kreve av sivil infrastruktur og spennende jobber for sivilbefolkningen for å sikre bosetting? Dette er store spørsmål som også betyr muligheter for næringslivet. 

Og er vi lik? Er det rom for samarbeid? Se denne videoen fra Visit Finland og døm selv :)Fagråd for Finland ledes av Jonny Bergman (TOTO-utvikling) og har Jan Kåre Sivertsen (Neiden Fjellstue) og Terje Jørgensen (Kirkenes Havn KF) som medlemmer i arbeidsutvalget. De skal lede arbeidet på vegne av næringslivet som er interessert i satsingen. 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT