Search
Search
Meny
amfi
Hvis det er en ting vi har lært av pandemien så er det at stengte grenser og lock-down er dårlig for økonomien.

Godt smittevern er penger tjent

08. oktober 2021
Hvis det er en ting vi har lært av pandemien så er det at stengte grenser og lock-down er dårlig for økonomien. Og god økonomi er en forutsetning for veldig mye, blant annet god helse. Kirkenes Næringsforening og smittevernlegen i Sør-Varanger kommune ønsker å gi gode råd til næringslivet og arbeidstakere. Hvilke tiltak kan bedrifter gjøre for å minske risiko for smitte og for økt sykefravær grunnet koronavirus og andre luftveisinfeksjoner, og hvordan kan de ansatte bidra.
artikkelen fortsetter under annonsen
Bli medlem
Anerkjenn sykdom hos de ansatte -ha god dialog:

Næringslivet i Sør-Varanger kommune består som hovedregel av små bedrifter. 98 % av norske bedrifter har mindre enn 50 ansatte. Og tre av fire bedrifter i Norge har mellom én og fire ansatte. Bedrifter i Norge og Sør-Varanger er sårbar for sykdom. Korttidsfravær koster mye for arbeidsgiver. Før pandemien har mye fokus vært på å gå på jobb uansett litt snue, man kan alltid bidra med noe. Nå er mye endret og løsningen er ikke lenger å tvinge seg på jobb når man er syk, for da øker risikoen for å smitte kolleger. Hvis det er arbeidsoppgaver du kan gjøre hvor du ikke treffer dine kolleger så er dette en løsning. Dessverre er vi kommet dit at smitteutbrudd i en bedrift kan lamme hele bedriften over lengre tid. Bruk sunn fornuft. Se på løsninger som fører til at man ikke smitter andre hvis man har litt snue, men hold deg helst hjemme.

Bruk egenmelding:

Som arbeidsgiver er god dialog med de ansatte om sykmelding viktig, og det er viktig at ledere gir aksept til ansatte for fravær ved sykdom. Men det er også viktig at man som arbeidstaker følger intensjonen i IA-avtalen, noe arbeidsgiver bør være tydelig på. Arbeidstakere bør i mye større grad benytte egenmelding når de kan. Ved legemeldt sykmelding må legen estimere lengden på eksempelvis en forkjølelse, noe som kan variere. Både den sykmeldte og arbeidsgiver oppfatter ofte legens sykmelding som absolutt, men den er egentlig bare et råd om lengde på sykefraværet. Bli hjemme ved luftveissymptomer, bruk egenmelding, gå på jobb når du er i bedring av en luftveisinfeksjon, også selv om det fortsatt er noe hoste eller andre milde symptomer. Så er det selvfølgelig unntak, og det er Covid19-infeksjoner hvor man må være isolert i 5 dager.

Influensa sesongen er her:

Vanlig sesonginfluensa gir som regel sykefravær på 7-8 dager, og problemet er at det kan smitte like mye som koronavirus og kan være like farlig for risikogrupper. Derfor anbefaler legen ofte litt lengere fravær fra jobb hvis influensa påvises (inntil 7 dager), men det er fortsatt mulig å bruke egenmelding. Det kan være god butikk å tilby influensavaksinering kostnadsfritt til ansatte, for akkurat nå er jo befolkningen uten immunitet for årets sesonginfluensa, så den kan ramme hardt på en arbeidsplass. Risikogrupper får gratis influensavaksine av kommunen, mens arbeidsgiver kan tilby vaksinering til sine ansatte via bedriftshelsetjeneste eller apotek.

Bruk hjemmekontor:

Mange kan jobb litt selv om de er syke, spesielt når den første kneiken er passert.

Hvis man har mulighet til å bruke hjemmekontor, gjør det hvis du føler du brygger på noe. Her er også dialog viktig, bli enig om det er mulig å bruke hjemmekontor. Har man feber og kraftige symptomer skal man ikke jobbe, men hvile og bli frisk, men det er stor variasjon og noen kan bidra hjemmefra.

Håndhygiene:

De kontakreduserende tiltak som 1 meteren og klemming er avskaffet, men basale smitteverntiltak består, det kan være lett å glemme. Håndhygiene er vi alle blitt gode på, det skal vi fortsette med, for det er et veldig godt våpen mot kontaktsmitte.

Legg til rette for god håndhygiene.

Vi må være smarte og gjøre kloke valg:

Koronavirus SARS CoV2 har kommet for å bli, vi får lære oss å leve med det og etter hvert vil virus antakelig bli som influensavirus, noe som er mest farlig for risikogruppene.

Vi får ikke utryddet virus, vi må leve med det, og det er fult mulig hvis vi er såpass smarte at vi ikke gir virus flere sjanser for å spre seg som epidemier. Vaksinasjon er et effektivt våpen! Jo flere som er vaksinert jo færre blir alvorlig syke. Test ved symptomer er også helt essensielt for å oppdage og begrense smitte, også for fullvaksinerte.

Ha en åpen dialog om dette på jobben, oppfordre de ansatte til å ta vaksine, legg til rette for å teste seg eksempelvis etter reise til områder med mye smitte.

Vi skal leve som normalt, og næringslivet skal tjene penger. Det vi må ta med oss fra koronapandemien er god håndhygiene, at man holder seg hjemme hvis man er syk og at man tar kloke valg.

De kloke valgene man tar kan fort vise seg å være gode penger spart.

Magnus Mæland

Daglig leder Kirkenes Næringsforening

Drude Bratlien

Smittevernlege i Sør-Varanger kommune
Nyheter
facebook

SISTE NYTT