Search
Search
Meny
Høringsuttalelse fra KNF og HSSV er trukket

Høringsuttalelse fra KNF og HSSV er trukket

30. mars 2023
Kommunestyrets vedtak og reaksjoner fra næringslivet, og derigjennom våre medlemmer, viser at mange ikke ønsker en begrensning i russiske sjøfolks mulighet til å bevege seg i Sør-Varanger.
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
De fleste som har uttalt seg er redde for at tillitsforholdet mellom utøvende myndighet, folk og næring kan svekkes ved iverksetting av et så begrensende tiltak, og at faren for økt polarisering og skarpere fronter tiltar. Dette er mulige konsekvenser vi alle må ta ansvar for å forsøke unngå.

Hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger som ligger bak politimesterens innstilling vet vi ikke, og får vi høyst sannsynlig heller aldri vite. Og i utgangspunktet er det positivt at politimesteren har en åpen høring om saken. Samtidig kommer det altså frem i høringsprosessen at det er uenighet som skaper følelser.

Vi har gjort en vurdering som må balansere hensynet mellom lokalt næringsliv og nasjonal sikkerhet, og da er det fullt forståelig at våre medlemmer har ulik oppfatning i en så vanskelig sak.  I vår høringsuttales,  som nå er trukket, var vi svært opptatt av disse kompliserte forholdene.

Vi har ikke hatt en tilstrekkelig god prosess med alle og det har bidratt til å skape uro, men vi ønsker å ivareta de ulike interessene og samtidig skape mest mulig ro i en vanskelig sak.
Derfor har styrene i Kirkenes Næringsforening og HSSV i dag besluttet å trekke høringsuttalelsen innen fristen som er i morgen.

Da er det opp til hver enkelt bedrift om de vil levere sin høringsuttalelse.
 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT