Search
Search
Meny
Niels Røine daglig leder for Kirkenes Næringsforening
Niels Røine, daglig leder Kirkenes Næringsforening

Lanserer Nord-Norges største grønne satsing

28. mars 2023
Hele næringslivet i Nord-Norge samler seg nå bak en felles, grønn satsing. Denne satsingen har fått navnet Arctic Green Innovation Region (AGIR) og skal sikre at små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge lykkes med det grønne skiftet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Bli medlem
Næringsarena Nord, bestående av 14 næringsforeninger fra Brønnøysund i sør til Hammerfest i nord, NHO Nordland og NHO Arktis samler om lag 7.000 bedrifter i Nord-Norge. De går nå sammen for å gjøre medlemsbedriftene konkurranseledende gjennom praktisk omstillingsarbeid.

Dette felles prosjektet skal bidra til å sikre fremtidens arbeidsplasser i hele Nord-Norge gjennom målrettet og praktisk arbeid for grønn og bærekraftig omstilling. Det kan bety å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, sier Niels Røine, daglig leder i Kirkenes Næringsforening og fortsetter: 

AGIR skal bidra sammen med oss i Næringsforeningen med konkrete verktøy som skal bistå næringslivet med omstilling i praksis. Ikke minst dokumentere prosessene i full åpenhet slik at næringslivet møter de nye vedtatte kravene fra myndighetene, sier Røine.

AGIR har som mål at næringslivet i Nord-Norge skal bli blant de beste i grønn omstilling og bærekraft nasjonalt og internasjonalt.

Realiseringen av AGIR er mulig som følge av solide økonomiske bidrag fra SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet og SpareBank 1 Helgeland ved Drivkraftsstøtte.
 

EU, Norge og finansinstitusjoner har introdusert nye krav som skal motivere næringslivet til rask omstilling. De nye kravene vil føre til endring i bedriftenes forretningsmodeller, dette skaper rom for vekst, utvikling og økt inntjening. Jobben må dermed gjøres nå for å sikre solide nordnorske bedrifter i fremtiden», sier Ingvild Skogvold, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.
 

Denne jobben krever mye av alle og derfor er det et bredt lag som i fellesskap skal få bedriftene i gang med bærekraftsarbeidet. I tillegg til nevnte medlemsorganisasjoner skal UN Global Compact Norge, Kraft Bærekraftssenter, NORCE, Energi i Nord, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Innovasjon Norge Arktis og Nordland bidra inn i prosjektet. 

Det er en formidabel jobb som skal gjøres og mange aktører som skal bidra. Det vi nå starter med er å rigge prosjektorganisasjonen og detaljplanlegge innholdet. Målsettingen er at bedriftene kan melde seg på og komme i gang med aktiviteter i løpet av høsten, sier Trude Nilsen, adm. direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og prosjektleder for AGIR.»

«Små, stegvis initiativ er ikke godt nok lengere. For å skape endring trenger vi større initiativ, satt i system, nettopp slik som AGIR», påpeker Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis.

Nyheter
facebook

SISTE NYTT