Search
Search
Meny
logo hssv og knf

Les Magnus Mæland sin tale til formannskapet om sanksjonene.

07. mars 2022
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
Tale til formannskapet 2.mars 2022. Se "krigen i Ukraina vil påvirke oss" for hvordan vi jobber nå.

Ordfører, formannskap.

Krigen i Ukraina er forferdelig. Det smerter å se bildene fra Ukraina. Putins aggresjon og angrepskrig må stoppes. De økonomiske sanksjonene som er innført vil påvirke verdensøkonomien. Og noen plasser i lille Norge vil bli påvirket mer enn andre. Sør-Varanger vil bli påvirket mer enn andre plasser i Norge.

Jeg vil  takke ordfører Lena Bergeng og kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard og kommuneadministrasjonen for alle samtaler og for deres forståelse for lokalt næringsliv. Jeg har daglige samtaler med ordfører og administrasjonen. 

Kjære formannskap. Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen er viktig. Det er viktig av den enkle grunnen at vi er nabo til Russland. Naboer spiller fotball og ishockey sammen. Naboer samler ungdommen slik at man blir kjent. Naboer blir kjærester og ektefeller. Naboer driver handel sammen. 

Vårt naboskap til Russland er, og har alltid vært, naturlig og logisk. Våre venner i Russland har kommet til Sør-Varanger for å handle, og vi har dratt til Nikkel for å gjøre det samme. Vi har et naturlig næringssamarbeid over grensen. Det har vært et naturlig samarbeid og samhandling på lik linje med å dra fra Halden til Strømstad. 

Ordfører, jeg vil oppfordre formannskapet til å ha et klart hode. Til ikke å handle eller snakke i affekt. Vi fordømmer Putins aggresjon og brudd på folkeretten. Vi fordømmer ikke våre naboer og venner. Vi fordømmer ikke våre egne innbyggere. Vi fordømmer ikke et barentssamarbeid som er bygd over tiår. Vi fordømmer ikke vårt naboskap. Nå er det viktig at man holder sammen på tvers av de politiske skillelinjene.

Vårt naboskap har naturlig ført til at mye i næringslivet, i offentlige institusjoner og i frivillig sektor er i samhandling med russere.  I Murmansk Oblast bor det over 700.000 mennesker. Vi er sterkt sammenvevd. For noen bedrifter er samhandlingen med Russland hele omsetningen, for noen halve, for andre et månedsverk eller salg av noen timer. Vi er mer sammenvevd enn vi tror. Og vi er sammenvevd fordi det også har vært viktig for nasjonen. Nasjonen Norge har heiet frem vårt folk-til-folk-arbeid og næringssamarbeid rett over grensen. Det har vært viktig for nasjonen sikkerhetspolitisk, men for oss har det vært et naturlig naboskap. 

Vi er en kommune som vil merke sanksjonene mer enn andre. Et grovt anslag er at 2-500 arbeidsplasser står i fare. Og det i en kommune med en arbeidsstokk på 5-6000 mennesker. Situasjonen er veldig uoversiktlig og vanskelig. Det er i dag 600 hundre sider med sanksjonstekst som skal implementeres i norsk lovgivning. Men husk at de bedriftene som blir påvirket mest er sterke bedrifter, med stolte tradisjoner. Vi må holde hodet klart.

Når jeg snakker med bedrifter som blir påvirket så er de fortvilet, men de forstår og de vil følge sanksjonene. Fortvilelsen er basert på den urettferdigheten krigen fører med seg. Det er vanskelig å snakke om det også. Mennesker blir drept i Ukraina. Hvordan kan man da snakke om vårt eget lille lokalsamfunn? Det er vanskelig å snakke om. Det er sårt. Man føler seg liten. 

Min jobb er å jobbe for lokalt næringsliv. I gode tider, vanskelige tider, dårlige tider og håpløse tider. Og det er først og fremst næringslivet selv som må takle en vanskelig situasjon, men vi trenger drahjelp fra offentlig sektor.

I denne tiden er det viktig at kommunen er forutsigbar. At det politiske miljøet er samlende. At man ikke bare tenker på morgendagen, men tenker 10 år frem i tid. Hva og hvor er vi da. Det er en vanskelig politisk oppgave, men det er også essensen i politikken. Politisk lederskap krever mot.

Ordfører, vår kommune står ved et veiskille som har blitt ytterligere forsterket. Det handler om arbeidsplasser, om at våre naboer kan miste jobben sin og om at markeder kan forsvinne. Vi kan stå ovenfor en stor omstilling. Det er uoversiktlig, men dere må være klar over og forstå konsekvensene for vårt lokalsamfunn. 

Vi har vært gjennom en gruvekonkurs som medførte tap av flere hundre arbeidsplasser, vi har stått i en flyktningekrise, vi har vært gjennom en pandemi hvor 1/3 av jobbene i reiselivsnæringen er borte og nå står vi ovenfor sanksjoner. Det er tøffe tider i lokalt næringsliv. 

Hva skal vi så gjøre nå?

    1. Hold hodet klart, hjerte varmt og hendene klar til handling.

Næringslivet selv må samarbeide og samhandle mer. 

Nordområdepolitikken må fylles med konkret innhold. Hva er statens plan for Sør-Varanger, og ikke minst, hva ønsker vi at den skal være. I en situasjon hvor vi mangler unge, demografien går feil vei og folk flytter fra, ikke til Sør-Varanger så er det tydelig at vi må gjennom en transformasjon. Det er her vi må tenke 10 år frem i tid.

Regjeringen må se oss i denne situasjonen vi er i i dag, det er her sanksjonene vil merkes hardest i Norge. Det er her på grensen til Russland. Norske bedrifter som blir direkte berørt må få hjelp. Vi må bli tatt på alvor og med på råd. Det er på kort sikt.

Staten må investere i Sør-Varanger. Alle prosjekter i forsvarsbygg, statens vegvesenet, i de utallige direktorat og departement må komme nå. Det som er i pipeline for Sør-Varanger fra statlige og regionale hold må prioriteres. Bygg og anleggsbransjen er i dag i et totalt tørt marked i Øst-Finnmark. De prosjektene må komme nå. Det er på kort sikt.

Ordfører, lokalpolitikken må endres. Nå er tiden inne for å si ja til næringslivet, ikke nei. Nå er tiden inne for å la alle gode ideer bli en realitet. Nå er tiden inne for å lage politikken næringslivet ønsker seg. Og den politikken næringslivet ønsker seg vil føre til motstand. Har man da motet til å si tydelig ja, eller tydelig nei. Det vil fra dette øyeblikk og fremover ikke lenger være mulig å gjemme seg bak tåkete retorikk. Det er tid for å si ja, eller nei. Og sier man nei, så vil hele næringslivet få vite det. Og det er et næringsliv med flere tusen ansatte. 

Vil man tillate flere lokaliteter til oppdrettsnæringen? Vil man ta fatt på grønn energi og vindmøller? Vil man selge kommunale bygg  med eiendommen inkludert, ja eller nei. Vil man lytte til fagfolk når det kommer til næringstomt, ja eller nei? Vil man legge ut flere boligtomter til et differensiert marked, ja eller nei? Vil det bli fortetting og parkering i sentrum? Ja eller nei. Investering som ligger må få større fart. Det er bare noen få eksempler på den viktige oppgaven dere har foran dere. 

Vi må ha løsninger på kort sikt, og lang sikt. 

Ordfører vi står ved et veiskille. Vi er nødt til å tenke nytt. Vi er nødt til snakke med hverandre, samhandle bedre og gjøre hverandre bedre. Det er ikke noe annet jeg ønsker meg enn at Sør-Varanger kommune lykkes. Lykkes dere, så lykkes næringslivet. Lykkes næringslivet, så lykkes dere. Vi sitter sammen i nøyaktig samme båt. 
 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT