Search
Search
Meny
ja til utvikling
Felles leserinnlegg fra Alta, Hammefest og Kirkenes Næringsforening.

Si ja til utvikling!

03. oktober 2021
Valgresultatet er endelig klart og våre fem representanter fra Finnmark setter seg snart på flyet ned til Oslo. Vi vil først av alt få gratulere Runar, Marianne, Geir, Bengt Rune og Irene med et godt valg og plass på Stortinget! Vi i Kirkenes Næringsforening, Alta Næringsforening og Hammerfest Næringsforening vil samarbeide for vekst og livskraftige kommuner i Finnmark, og vi har noen forventninger til dere. Finnmark kan få en eventyrlig vekst hvis man bruker det magiske ordet: «Ja!»
artikkelen fortsetter under annonsen
Bli medlem
Lørdag 25.september klokken 16.00 var en merkedag i norsk historie. Dagen da landet ble åpnet, og hvor venner, besteforeldre, vi alle sammen, endelig kunne gi hverandre en klem. Pandemien er derimot ikke over for næringslivet. Norge er et eksportland. Norge har en åpen økonomi. Vi er avhengig av arbeidsinnvandring. Vi er avhengig av sterke handelsavtaler som gir forutsigbarhet og som er enkle å forholde seg til. Pandemien har vist hva som skjer når man stenger grensene.

Forutsigbarhet er nøkkelen videre for næringslivet. Dette er ikke en tid for politiske eksperimenter og radikal politikk. Skattepolitikken må være fornuftig, finanspolitikk må være fornuftig. De lange linjene som er lagt i skattepolitikken må i mangel på bedre ord være kjedelig. Det siste man trenger nå er en radikal skattepolitikk eller særnorske skatter på norsk verdiskaping.

EU har pekt ut tre områder for fremtiden: Digitalisering, det grønne skiftet og industriell sjølråderett. Pandemien viste at EUs indre marked var for avhengig av land utenfor Europa. EU vil ikke være avhengig av USA og Kina, stengte grenser viste hvilke konsekvenser dette fikk for næringslivet i Europa. Det grønne skiftet krever investeringer. Digitalisering krever kompetanse.

Finnmark er en region som sitter på konkrete løsninger for at EU skal lykkes med sin strategi. Og EU er Finnmark sitt viktigste marked. I Finnmark har vi vind, mineraler, gass og et matkammer. Det eneste vi trenger for å lykkes er politisk vilje til å si ja til de initiativene som kommer fra Finnmark. Det vil bli enda færre folk i Finnmark om 20 år hvis holdningen er at Finnmark kun er pen å se på.

Vern mot utvikling er en konflikt, men det burde den ikke være. Bedrifter i Finnmark må som i resten av landet forholde seg til strenge miljø- og klimakrav. Vi ber om at kunnskap og fakta skal legges til grunn for de beslutninger som tas, og hvor bærekraft i et klima- og miljøperspektiv ses i sammenheng med verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter for Finnmark. På den måten sikrer vi et sosialt-, klima- og miljømessig- og økonomisk bærekraftig samfunn. Vi vil ikke greie å transformere vår økonomi til å bli enda grønnere enn den er i dag uten mineraler og grønn energi. Hvis man ønsker et grønt skifte så må man si ja til utviklingen av Finnmark, og legge til rette for vekst i Finnmark. Strømforsyningen til Øst-Finnmark må legge til rette for vekst. Veiene må tåle tonnevis med oppdrettslaks.

For at Finnmark skal snu befolkningsnedgangen så kreves det politisk vilje og et attraktivt næringsliv. Det som er bra for en kommune, er bra for resten av Finnmark. Når det er vekst i Alta, så vil det komme vekst i resten av Finnmark. Bedrifter i Finnmark samarbeider over kommunegrensene og fylkesgrensene, det må også politikere gjøre. Vi må se det beste i hverandre. Vi må samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må.

Alta Næringsforening, Kirkenes Næringsforening og Hammerfest Næringsforening vil samarbeid for vekst i Finnmark. Våre medlemsbedrifter skaper verdier og arbeidsplasser i hele fylket, og vår jobb er å snakke deres sak. Kjære stortingspolitikere, vårt budskap er enkelt: «Si ja!».

Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening.

Magnus Mæland, Kirkenes Næringsforening.

Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening.
Nyheter
facebook

SISTE NYTT