Search
Search
Meny
lokalpolitiske beslutninger

Viktige beslutninger må tas!

19. august 2022 | Skrevet av : Magnus Mæland
2022 har vært et tungt år for mange. Nå kan vi gripe noen muligheter med konkrete handlinger som kan føre til at 2023 kan være starten på noe nytt. Spørsmålet er om vi som lokalsamfunn er klar for det. Uansett om man liker det eller ikke så er det ingen andre enn vi som bor her allerede som kan bygge dette lokalsamfunnet. Og næringsliv krever både plass og lager lyd. Det er nedsider og oppsider med alt i livet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjør Kirkeneskortet
Høsten 2022 blir viktig. Kommunestyret står foran store beslutninger, og et veivalg må tas. Skal man få et næringsareal hvor næringslivet kan vokse, og hvor vi kan tiltrekke nye aktører? Skal vi legge til rette for oppdrett eller ikke? Dette avgjøres lokalt, det er ingen andre som vil ta beslutningene for oss. Og det skal vi være takknemlig for. 

Når næringsliv diskuteres i politikk så snakker man som regel om arbeidsplasser. Det glemmes fort at det er verdier som skapes. Man blir rett og slett for opptatt med å telle hoder at man glemmer av at verdier må skapes. Og det er disse verdiene som sørger for barnehageplasser, sykepleiere, nye veier, skoler og sykehjem. I fremtiden vil man snakke om verdier, og ikke bare antall arbeidsplasser en næring skaper. Det er rett og slett en konsekvens av at man ikke kan lene seg på en olje- og gassektor som en utømmelig kilde for saldering av statsbudsjetter. Nye næringer må betale for gapet i økonomien i fremtiden. Da er verdiene man skaper like viktig som å snakke om antall arbeidsplasser. 

Kommunestyret i Sør-Varanger skal dette halvåret avgjøre om man kan få på plass et nytt næringsområde som gjør det mulig å vokse. Kirkenes Næringsforening har i styrevedtak vedtatt at "KILA/Slambanken er det eneste ferdig regulerte næringsområdet i Sør-Varanger kommune og bør kunne avklares snarest som det mest realistiske alternativet." Hvis dette viser seg å være umulig, så må man tenkte nytt med den konsekvens at vi ikke vil ha et stort næringsområde på mange, mange år. Konsekvensutredninger, analyser og reguleringsplaner krever mye tid og kompetanse. Grunnen til at dette er en særlig viktig sak for Kirkenes Næringsforening er at fundamentet for næringslivet er en plass å faktisk være. En kommune burde alltid ha lett tilgjengelig næringstomter. Man trenger ikke å like det, men de som ønsker å investere i et prosjekt ønsker at ting skal gå fort. Man kan ikke forvente at en privat aktører vil drive på med utredninger i masse år før de ser en fortjeneste på investeringen sin. Det må være lov å tjene penger.

Kystsoneplanen for Varanger er den andre. Styret i Kirkenes Næringsforening har vedtatt et høringsinnspill som du kan lese her. Oppdrettsnæringen genererer vanvittige verdier og er trygge arbeidsplasser. Høringsutkastet for Sør-Varanger kommunes kystsoneplan legger en effektiv brems på enhver ny utvikling. En uforståelig beslutning når man ser utviklingen i vest-fylket. 

Til jul er dommen klar. Blir det mer oppdrett eller skal man være på samme nivå som i dag? Blir det forutsigbarhet for næringslivet gjennom et nytt fremtidsrettet næringsområde? Beslutningene tas av kommunestyret, og Kirkenes Næringsforening vil være tydelig på hva vi mener. 

Vi har ingen andre å skylde på enn oss selv.


 
Nyheter
facebook

SISTE NYTT